אזורי פעילות
פניני אור – מרכז ללימודי יהדות והכנה לגיור ע"ש הגב' אורה דינקביץ' ז"ל
עמותה רשומה בישראל – מס' עמותה 58071832
ירושלים .ישראל
972-54-338-0914

פרטי חשבון
בנק מזרחי טפחות 20
סניף 577
חשבון 245700
IBAN: IL67-0205-7700-0000-0245-700
PENINEY OR – CENTER FOR TORAH
SWIFT: MIZBILITXXX